Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Skupaj do trajnostnih, podnebnih in okoljskih sprememb

V Kranju pripravljajo nadgradnjo leta 2016 sprejete Trajnostne urbane strategije do leta 2030. Prilagoditve so potrebne predvsem zaradi izzivov, ki jih prinašajo spremenjene globalne okoliščine. Ker so Kranj lani izbrali v misijo 100 evropskih mest, pa ob tem pripravljajo še akcijski načrt za podnebno nevtralnost in občinski program varstva okolja. K sodelovanju, da podajo oceno trenutnega stanja in začrtanega razvoja Kranja, vabijo tudi občanke in občane. Rezultati ankete, ki bo aktivna do 15. maja 2023, bodo uporabili kot eno od pomembnih podlag za pripravo prej omenjenih dokumentov.

 

Tako kot vse slovenske mestne občine je tudi Mestna občine Kranj (MOK) je leta 2016 sprejela Trajnostno urbano strategijo do leta 2030, s katero je začrtala svoj razvoj v smeri trajnostno naravnanega, naprednega in živahnega urbanega središča Gorenjske. Skladno s strategijo je MOK doslej, tudi s pomočjo sredstev Evropske unije, izvedla širitev komunalne infrastrukture (kanalizacijskega in vodovodnega omrežja), kolesarskih sistemov, prenovila opuščene javne objekte in v njih vzpostavila osnovno in glasbeno šolo ter podjetniški inkubator, vlagala v okolju prijazen mestni promet, lokalno oskrbo, zeleni turizem in digitalizacijo v mestu in na podeželju. Prejela je tudi priznanje za najbolj e-mobilnostno občino v Sloveniji in nagrado evropske turistične destinacije odličnosti.

S spremenjenimi globalnimi okoliščinami in z vstopom v novo finančno obdobje EU pa so pred MOK še večji izzivi, ki zahtevajo določene prilagoditve dosedanje strategije. Podnebne spremembe in posledice, ki jih čutimo tudi v lokalnem okolju, postajajo del našega vsakdana in zahtevajo ukrepanje na vseh ravneh. K temu MOK še dodatno zavezuje vključenost v projekt Evropske komisije – Kranj so na podlagi dosedanjega delovanja in ambicij lani izbrali v misijo 100 evropskih mest, ki bodo načrtno in v medsebojnem sodelovanju že do leta 2030 poskušala doseči ogljično nevtralnost.

 

 »Naša najpomembnejša naloga je, da tudi na lokalni ravni z različnimi ukrepi pristopimo k zmanjševanju onesnaževanja in vodimo mesto na način, da dosežemo ravnovesje med izpusti toplogrednih plinov in zajemanjem ogljika prek gozdov. K podnebno in okoljsko še bolj vzdržnemu in vključujočemu ravnanju želimo spodbuditi celotno mesto – vse prebivalce, gospodarstvo in javne službe. Zato sočasno z nadgradnjo trajnostne urbane strategije pristopamo tudi k pripravi akcijskega načrta za podnebno nevtralnost in občinskega programa varstva okolja, s katerimi bomo iskali rešitve za znižanje emisij v našem okolju in dvig kakovosti življenja. Pri tem računamo na pomoč vseh Kranjčank in Kranjčanov, saj več glav več ve. Skupaj sooblikujmo trajnostne, podnebne in okoljske spremembe v Kranju,« je ob tem pozval župan MOK Matjaž Rakovec.

 

Občanke in občane zato v tej fazi vabijo k izpolnjevanju vprašalnika, s čimer bodo podali oceno trenutnega stanja in začrtanega razvoja Kranja ter lahko predlagali, kako izboljšati kakovost bivanja v Mestni občini Kranj ter zmanjšati skupni ogljični in okoljski vpliv. Rezultate ankete bodo uporabili kot eno od pomembnih podlag za nadaljnjo pripravo prej omenjenih razvojnih dokumentov.

 

Spletna oblika vprašalnika je dostopna na tej povezavi, do nje lahko dostopate tudi prek spletne strani MOK (na naslovnici oziroma v rubriki 'Ankete') ali prek QR kode (na sliki) za mobilne naprave.

Na voljo so tudi tiskani izvodi vprašalnika, in sicer v Mestni knjižnici Kranj, v sprejemni pisarni MOK in v Layerjevi hiši. V tem primeru naj sodelujoči izpolnjenega vrnejo na isto mesto, kjer so ga prevzeli, ali pa ga pošljejo po pošti na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom »Podnebno nevtralen Kranj«.

 

Anketa bo odprta do vključno ponedeljka, 15. maja 2023.

 

back to top

The Best bookmaker bet365