Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Pismo krajanom: Odstop z mesta predsednice Sveta KS Zlato polje

O mojem odstopu ste najbrž že obveščeni. Po nekaj dnevnem premisleku menim, da sem vseeno dolžna povedati nekaj besed o razlogih za takšno odločitev.

Ko se človek odloči za kandidiranje v svet KS, z namenom, da bi v svojem kraju-okolici poskusil izboljšati življenje vsem krajanom, da bi lahko vplival na izboljšanje celotne infrastrukture in okolice seveda ve, da bo najbrž večkrat »na tapeti«, tako v slabem, kot tudi v dobrem. Pa da ne bo pomote, funkcija člana sveta KS in tudi predsednika sveta KS je častna funkcija, kar pomeni, da se opravlja zastonj, brez plačila. Vse to se vzame v zakup in potrpi, saj se največkrat dobro vrača z dobrim. Ni lepšega občutka, ko te na cesti ustavi starejša gospa in se ti zadovoljna zahvali za voščilnico, ki jo je prejela ob rojstnem dnevu, ali ko ob novem letu v malih očeh prepoznaš hvaležnost in zadovoljstvo, ko otrok v rokah drži skromno darilo, ki ga je prejel od dedka Mraza. To so drobne malenkosti, ki pa človeka izpolnjujejo in ga polnijo z dodatno energijo tudi za zahtevnejše naloge. Gradnja pločnikov, parkirišč, obcestne razsvetljave in še mnogo drugih stvari na katere naj bi krajevna skupnost imela vpliv, so na občini, kjer se o investicijah odloča, tema dolgotrajnih medsebojnih razgovorov in prepričevanj o potrebnosti in nujnosti. Glavne besede pri odločitvah KS nikoli ni imela, smo pa vedno znova in znova poskušali o potrebah in nujnosti prepričati može na občini. Enkrat bolj uspešno, drugič manj.

Potem pa se pojavi OPPN Avtobusna postaja. To je projekt, ki je za celoten Kranj strateškega pomena. Ali je pravi, ali ne, še ni popolnoma jasno in se bo najbrž izkazalo v prihodnjih dneh. O podrobnostih tega projekta KS Zlato polje ni bila posebej obveščana in vse aktivnosti so bile vodene in izvedene na občini. Zdaj poteka javna razgrnitev in tik pred novim letom se je po e-pošti direktno name, ne na službeni naslov krajevne skupnosti, obrnil krajan, ki je trdil, da vsi krajani Gosposvetske in Kidričeve nasprotujejo gradnji avtobusne postaje, da se organizira civilna iniciativa in da sem dolžna sklicati sestanek koordinatorjev večstanovanjskih objektov, kjer naj bi oblikovali skupna stališča do gradnje. Ker nimam podatkov o koordinatorjih (zaradi zakona o varstvu podatkov, KS ni pooblaščena za pridobitev teh podatkov) in ker nisem kompetentna za dajanje pojasnil  v zvezi z avtobusno postajo, sem željo posredovala na Občino na Urad za okolje in prostor, kjer so sestanek tudi organizirali. Izkazalo se je, da je ta isti krajan o vsem natančno obveščen, da se je udeležil javne razgrnitve, bil na razgovorih pri vodji Urada za okolje in prostor in pri referentki Urada za okolje in prostor in je o samem projektu vedel precej več, kot jaz oziroma ostali člani sveta krajevne skupnosti in da ga na občini dobro poznajo. Kljub moji prošnji, da me obvešča o sestankih, ki jih bo organiziral s krajani, tega ni storil. Pri tem mi ni nikoli pokazal karkoli iz česar bi lahko sklepala, oziroma videla koliko krajanov ga podpira. Moji nasveti so mu bili nesprejemljivi, oziroma jim je sprevračal pomen in jih ni upošteval. Seveda, saj je bilo ozadje njegovih dejanj povsem drugo. Mogoče določiti dežurnega krivca za nastalo situacijo in pred krajani nastopiti kot rešitelj »vesoljnega sveta«…? Pisanje tega gospoda je poseglo že na moje družinsko področje in preseglo mero dobrega okusa, saj je na koncu izbiral besede, ki bi jih lahko v določenih okoliščinah šteli za žaljivke. Skličeš sestanek, ne poveš kdaj in kje, potem pa človeka obtožiš, da se skriva in da se iz ljudi norčuje; to je način ki ga ta naš krajan obvlada, ko pa mu svetuješ sestanek tam, kjer bo sigurno dobil odgovore na vsa vprašanja, pa to zanj ni dobro, ampak ukazuje in insinuira, kako naj bi bilo delo v svetu KS organizirano, itd… Seveda, saj odgovore že ima, ker je na občini že bil in se je že o vsem pogovoril. Vendar on bi rad nekaj drugega, kaj, se bo izkazalo v prihodnosti. Baje je na listu z nasprotovanjem gradnji AP 13 podpisov. Pa, da ne boste mislili, da ta krajan nima imena in priimka. Ima ga, vendar ga ob tej priliki ne mislim imenovati in dodatno razpihovati ognja, ki ga je sam zanetil.

Jaz sem se odločila, kot sem se. Odstop z mesta predsednice sveta KS Zlato polje in hkrati tudi odstop iz sveta KS Zlato polje je bil zame edina izbira.  Ko se je komunikacija spustila na osebni nivo in ko se je začelo v zgodbo vpletati družinske člane, ob pojavu zavajajočih trditev v medijih, nisem več videla druge možnosti. Nikomur več ne bi bila rada trn v peti, upam samo, da zaradi neprimernega in pomanjkljivega komuniciranja, ter insinuacij, kar je povzročilo sedanjo situacijo, ne bodo kratko potegnili krajani Zlatega polja.

Menim, da sem svoje delo v krajevni skupnosti opravljala dobro. V ospredju je bil vedno interes za dobrobit krajanov (najstarejših, najmlajših, skrb za infrastrukturo, za prometno varnost, skrb za okolje (vsakoletna čistilna akcija), obveščanje o dogajanju na Zlatem polju z glasilom in še kaj …) Delo je vedno potekalo v okviru pristojnosti, ki jih svet KS ima in ki so jasno opisane v statutu MOK seveda z občutkom za sočloveka in brez političnih igric.

Preostalim članom sveta KS Zlato polje želim, da bi med seboj modro izvolili predsednika, ki bo znal svet KS Zlato polje voditi po svojih najboljših močeh do konca tega mandata in da jim bo skupaj uspelo spogajati čim več investicij za dobro Zlatega polja.

Damjana Piškur    

back to top

The Best bookmaker bet365