Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

KS Zlato polje je praznovala ob svojem 51. jubileju

Vsako leto 9. junija je rojstni dan naše krajevne skupnosti z lepim imenom Zlato polje, tokrat že enainpetdeseti po vrsti.

Praznovanje se je odvijalo 11. junija, saj se moramo uskladiti s šolo Franceta Prešerna, ki nas gosti v svojih prostorih in nam vsakokrat pripravi lepo prireditev. Učiteljice in učenci nam vsakič postrežejo z novimi programi, novimi talenti in novimi nastopajočimi. Tokrat so nas s svojim pisanim nastopom presenečali deklice in dečki iz četrtih razredov, ki so recitirali, prepevali, plesali in igrali na različne instrumente – ksilofon, pozavno, saksofon, klaviature, kitare, čelo in morda še kaj. Resda niso bili še čisto pravi virtuozi, smo pa kot publika prepoznali melodije, ki so jih deset in enajstletniki zaigrali. Učiteljici in učencem se zahvaljujemo za njihov trud, in jim čestitamo za uspešno predstavo. Začetek prazničnega dogajanja je bil delovni obisk župana s sodelavci občinske uprave, zgodaj popoldne, v prostorih KS. Tam je celotno skupino s svojim namestnikom sprejela predsednica sveta KS Damjana Piškur. Na sestanku, ki je sledil, je predstavila načrte, ki si jih je zadala KS za tekoči mandat. Župan je prisluhnil, si beležil njene predloge in v debati tudi pojasnil, da bo za vse navedeno potreben daljši čas, saj večinoma potrebe naše KS ne sodijo v občinsko prioriteto, ki je še vedno – skladno z evropskimi direktivami – gradnja kanalizacije. Bo pa verjetno mogoče uresničiti manjše želje, da se bo s tem rešila katera od perečih težav. Po razgovoru se je skupina odpravila na kratek sprehod po KS – tudi mimo neurejenih zelenih površin mimo kurilnice dijaškega doma. Med potjo je predsednica sveta župana nazorno seznanila s težavami Zlatega polja »v živo« na terenu. Ob 16.15 so skupaj prispeli na prizorišče prvega dejanja praznovanja. Nasproti trgovine Lidl v križišču je bilo pripravljeno prizorišče, kjer sta župan in predsednica sveta KS Zlato polje po krajših govorih zasadila lipo. Lipa je slovensko narodno drevo in je bila tokrat posajena v počastitev 50 let obstoja krajevne skupnosti in kot zametek malega zelenega zavetja, ki se bo morda celo razvil v park pobratenih mest. Seveda je za tak razvoj potrebnih veliko finančnih sredstev in tudi drugih dejavnikov, kar pa zaenkrat še ni do konca razdelano. Svečane zasaditve lipe se je udeležilo kar veliko krajanov in drugih povabljenih predstavnikov mestnega sveta in drugih krajevnih skupnosti. Dogodek so obiskali tudi predstavniki GTV.

Vsakega obiskovalca smo bili zelo veseli. Vsi skupaj smo se nato odpravili proti OŠ F. Prešerna, kjer se je ob 17. uri začel kulturni program, opisan na začetku članka. Po zapeti slovenski himni je prisotne nagovorila predsednica sveta krajevne skupnosti Zlato polje Damjana Piškur, ki je med drugim poudarila: »Z Mestno občino bom poskušala ohranjati konstruktivne vezi in verjamem, da se bo na tak način vedno našla rešitev za nastale situacije, ki bodo potrebovale posredovanje. Včasih se zadeve rešijo hitro, včasih pa je potrebnega več časa in potrpljenja, predvsem pa pravega in razumljivega dialoga. Na tak način, verjamem, da bo naše delo uspešno. Obljubljam vam, da bomo novi člani sveta nadaljevali delo naših predhodnikov in uspešno sproti odkrivali potrebe, ki se bodo pojavljale v prihodnosti. Računam seveda tudi na vas, drage krajanke in krajani, saj ste vi naše oči in ušesa in prav z vašimi pripombami in željami lahko kvalitetno prepoznamo kako in kam bomo usmerjali naše delo. V prve pol leta svojega delovanja sem dobro spoznala stanje na območju naše Krajevne skupnosti in menim, da je zadovoljivo. Seveda iz preteklosti ostajajo neuresničeni projekti, za katere pa verjamem, da se bo slej ko prej našel denar za uresničitev, pa tudi politična volja in energija, tam, kjer se o investicijah odloča, to je na mestni občini Kranj.« V nadaljevanju je k mikrofonu povabila še župana mestne občine Kranj, ki je pohvalil novoizvoljeni svet KS, posebej še njegovo predsednico, saj je spoznal, da ima točno izdelano vizijo, da ve, kaj je dobro za Zlato polje in pričakuje, da se bo s svojo ekipo z vsemi močmi borila, da se cilji uresničijo. Nato je predstavil svoj pogled na sodelovanje med občino in krajevnimi skupnostmi, ki so s pravkaršnjim sprejemom rebalansa občinskega proračuna pridobile še nekaj dodatnih sredstev. Povedal je, da občina pripravlja več projektov, s katerimi bo kandidirala za evropska sredstva, saj je le na ta način mogoče uresničevati večje projekte, kakršen je sedanji GORKI, ki bo zaključen v letošnjem letu. Tudi v naslednjih letih mora občina nadaljevati z gradnjo kanalizacijskega omrežja, poskušala pa bo tudi z drugimi projekti. Predsednica sveta se mu je zahvalila za delovni in protokolarni obisk, saj se po njenem mnenju le v plodnem sodelovanju in z odprtim dialogom med krajevnimi skupnostmi in občino uspešno razrešujejo lokalni problemi. Prireditev se je nadaljevala s predstavitvijo dveh krajanov, ki sta po mnenju sveta KS zaslužila posebno priznanje. Kot prvi je avtor zvezdoznanskih člankov v Zlatopoljčanu, profesor Marjan Prosen: Takoj, ko je leta 2008 postal Zlatopoljčan, se je oglasil v našem tajništvu in s pogovorom je hitro prišlo do skupne točke. Majo, kot je njegov nadimek, je po izobrazbi diplomirani astronom in že dolga leta razveseljuje s svojim objavami v Zlatopoljčanu. Pri vsem njegovem delu, ki ga je opravljal kot pedagog in strokovni sodelavec, je bilo njegovo težišče usmerjeno k širjenju znanja o našem vesolju. O zvezdah in vesolju je znal vedno pisati tako poljubno, da je besedilo razumljivo in zanimivo res vsakomur. Od decembra leta 2008, ko je bil v glasilu Zlatopoljčan prvič objavljen njegov članek, je za naše glasilo vedno napisal nekaj zanimivega o zvezdah. Ti članki so sicer le kapljica v morju njegovega celotnega opusa.

Objavljal je tudi v drugih publikacijah, izdal nekaj samostojnih knjig in učbenikov. Skratka celo življenje je posvetil astronomiji in ljudem, ki jim jo je želel približati. Vse svoje delo je opravil brezplačno, zato uredništvo glasila in vodstvo krajevne skupnosti njegovo sodelovanje še toliko bolj ceni in se ga veseli, tudi v prihodnje. Majo je prejemnik več državnih in strokovnih priznanj. Tokrat pa je priznanje prejel še od vodstva krajevne skupnosti, ki mu v znak hvaležnosti za njegov trud in angažiranje na lokalnem nivoju izreka veliko zahvalo. Druga zaslužna krajanka pa je dolgoletna tajnica KS Zdenka Kogej: Letos 1. avgusta bo dopolnila 30 let dela v krajevni skupnosti Zlato polje kot njena tajnica. Od svojega sedmega leta živi na Zlatem polju, najprej na Gradnikovi ulici, nato na Kidričevi cesti. V letu 1985 se je tedanji svet KS odločil, da potrebuje profesionalnega tajnika in jo izbral med nekaj prijavljenimi kandidati. Delu v krajevni skupnosti je ostala zvesta kljub težavam, ki so se začele v devetdesetih letih. Po osamosvojitvi so se zmanjšala denarna sredstva za tajniško dejavnost in polna zaposlitev takrat ni bila več mogoča. Ves čas je kot strokovna in administrativna moč vodila vse dejavnosti v soglasju z vsakokratnimi predsedniki in sveti krajevne skupnosti. Začela je z zdaj že skoraj tridesetletno tradicijo srečanj najstarejših krajanov, kjer se je kasneje pri organizaciji pridružila še krajevna organizacija Rdečega križa. Tudi tam je pomagala pri posameznih dejavnostih. Posvečanje pozornosti starejšim krajanom, pošiljanje voščilnic, sprejemanje krajanov na sedežu krajevne skupnosti, sodelovanje z občino in še kaj so bile njene dejavnosti v vsem tem času. Z znanjem, ki ga je pridobila ob svojem delu, je kot stalno prisotna v Krajevni skupnosti pomagala vsem novoizvoljenim članom sveta pri njihovih začetkih dela, pri izvedbi volitev in drugih obveznih dejavnostih, ki jih mora krajevna skupnost vsakoletno izpolnjevati. Vodstvo KS meni, da si po treh desetletjih dela v in za Krajevno skupnost tudi ona zasluži vse priznanje. Oba sta se ganjena in presenečena ob tolikšni pozornosti zahvalila, tako svetu KS, vsem prisotnim in posebej krajanom, ki spremljajo njuno delo. Slavnostnemu delu prireditve je sledil kulturni program, omenjen že na začetku zapisa in za konec še druženje ob obloženih kruhkih in sadnih prigrizkih, ki so jih pripravili krožkarji gospodinjstva z veliko mero okusa in spretnosti. (ZK, KP) Takole je sedaj videti novoposajena lipa v počastitev 50. obletnice obstoja KS Zlato polje.

back to top

The Best bookmaker bet365