Best bookmaker bet365 Bonus

Menu

Sooblikujte trajnostne, podnebne in okoljske spremembe v Mestni občini Kran

Mestna občine Kranj je leta 2016 sprejela Trajnostno urbano strategijo do leta 2030, s katero je začrtala razvoj v smeri trajnostno naravnan...

Krajevne novice

Obvestilo


Predstavljamo vam...

Varstveno delovni center Kranj

Varstveno delovni center Kranj

Varstveno delovni center Kranj je javni socialnovarstveni zavod. Ustanovila ga je vlada Republike Slovenije in je od 1. 1. 2000 samostojni zavod. VDC Kranj izvaja socialno varstveno storitev vodenja, varstva...

The Best bookmaker bet365